"Адвокатско дружество Шилев, Георгиева и Димитрова " е българско адвокатско дружество по смисъла на Закона за адвокатурата  на Република България и е образувано от членуващите в него адвокати с цел съвместно упражняване на адвокатската професия.

       Учредяването на адвокатското дружество е плод на дългогодишната съвместна работа и сътрудничество между неговите съдружници, които са и негови учредители. Адвокатите и юристите, работещи в адвокатското дружество са професионалисти и имат дългогодишен опит в областта на  правото.

       Познати сме  като Адвокатско дружество с  отлична репутация в отрасли на правото като Търговско, Облигационно, Данъчно право - репутация, изградена с много труд, решителност и воля за предоставяне на висококачествени правни услуги.
       Поддържаме контакти и ползваме  услугите на  широк кръг нещатни сътрудници, при необходимост от тясно специализирани консултации.

       Нашата работа е част от успеха на нашите клиенти.

back to intro
next page